överklagandet ang könsneutralt personnummer

det här är det dokument som lämnades till förvaltningsrätten i malmö den 7 november 2019. det överklagar ett beslut från skatteverket  “att avslå klaganden […] Mio ansökan om ändring av personnummer samt ändring av registreringen av könstillhörighet i folkbokföringsdatabasen.”

mio_överklagande_mål nr 11484-19_Redacted (pdf; c:a 110 KB)

bakgrund

jag (mio; klagande person) är medborgare i tyskland där jag bytte juridisk könstillhörighet till “divers”. jag fick utfärdat ett nytt födelseattest som visar könstillhörigheten “divers”.

utdrag av födelseattestet. vornamen: hannah mio. geschlecht: divers.i passet står det numera ‘x’ som kön, precis som det skulle stå i pass från andra trekönsnormade länder och regioner (som t ex kanada, nya zeeland, australien, österrike, malta).

eftersom jag är folkbokförd i sverige beslutade jag att informera skatteverket om ändringarna. jag bad verket om att registrera min könstillhörighet enligt födelseattest och om att byta personnummer till ett motsvarande, icke-binärt alternativ. skatteverket beslutade dock att avslå ansökan. jag har skrivit om beslutet här.

nu har skatteverket felaktiga persondata om mio. jag tycker att det är ett problem av större grad. pass med ‘x’ som könstillhörighet har funnits sen 2003, på den tiden utfärdade av australien. problemet har alltså egentligen funnits sen dess. svenska myndigheter hade redan på den tiden haft möjligheten att börja bry sig om hur sådana pass ska behandlas, men dom valde att inte bry sig för mycket. men dom borde väl, tycker jag iaf.


egen sammanfattning av överklaganden

yrkanden

mio vill gärna se att…

… den förses med ett könsneutralt personnummer.

… den blir folkbokförd i enlighet med dess passhandling.

… skatteverket ångrar sitt beslut.

grunder

syftet med folkbokföringslagen

av folkbokföringslagen framgår att det finns i rättslig mening två kön: kvinna och man. men folkbokföringen ska egentligen se till att personuppgifter ar korrekta. ifall dom inte är korrekta ligger bevisbördan hos den enskilde (dvs hos mio), och verket är skyldigt att registrera uppgifterna. verket skall normalt inte göra någon överprövning, utan godta uppgifterna. men verket har fortfarande felaktiga uppgifter om mig, vilket strider mot syftet med folkbokföringen att se till att uppgifterna är korrekta och aktuella.

eu-rätt

som eu-medborgare får mio enligt eu-rätt bo och jobba vart den vill inom eu:s medlemdländer. enligt eu-rätt tillförsäkras mio fri rörlighet och det gäller principen om likabehandling, dvs att ingen unionsmedborgare får särbehandlas. det finns även principen om icke-diskriminering som säger att all diskriminering, pga bl a kön skall vara förbjuden.

men skatteverkets beslut att ändra mios personuppgifter påverkar dess fria rörlighet i och med att mio endast kan begära svenska id-kort, svenskt körkort eller personbevis med felaktiga uppgifter. mios fria rörlighet begränsas på ett sätt som har ett direkt samband med sveriges juridiska tvåkönsnorm, och beslutet utgör därmed otillåten särbehandling baserad på (avsaknaden av) könstillhörighet.

tvåkönsnormen

ska vi att prioritera statens intresse att enbart tillåta två juridiska kön i personnumret? eller ska vi se till att unionsmedborgarnas rätt till privatliv och deras fria rörlighet inte berörs? just nu är personer med ‘x’ som könstillhörighet utsatta för diskriminering vid bosättning i sverige: både personnumret och id-handlingar utvisar felaktig könstillhörighet. personuppgifterna stämmer inte överens med passhandlingen. det strider mot artikel 8 i europakonventionen, om rätt till privatliv.


artikelbilden kommer från ett video från skatteverkets youtube-konto (youtube: “Ny i Sverige – om personnummer“) som informerar om det svenska personnummersystemet. i videot benämns dom fyra sista siffrorna som ‘kontrollsiffror’. visst är det förenklat; en gammaldags binär föreställning av kön finns inbakad i numret, och det är faktiskt endast den sista siffran som är den egentliga kontrollsiffran. men jag finner det en jättebra idée att ha alla fyra som kontrollsiffror!!! eller ännu bättre kanske: alla siffror ska vara kontrollsiffror. varför ska inte personnummersystemet vara uppbygt så slumpmässigt som på svenska registreringsskyltar?

Leave a Reply