Cazzo Mio är italienska och betyder “Min kuk”.

Det här är en pianoimprovisation baserad på pornografisk material av egenproduktion. Jag skäms för att ha genitalier, och jag skäms även mer när jag säger att jag använder dom till mitt eget tillfredsställande. Eftersom det är så är jag benägen att dölja att detta i vardagen. Det är förståeligt att jag vill helst behaga mig genitalt bakom väl låsta dörrar.

Men på lång sikt är det ingen idé att dölja sina genitalaktiviteter. Det blir lite som om folk äter bakom munskydd, för att dom vill inte att andra ser att dom äter. Och att äta är ju ett grundläggande behov. Visst går det att fasta ett tag, och det är skönt i för sig. Men sedan är det ännu skönare när man slutar att fasta och äter igen för första gången. Samma med genitalaktiviteter.

Det här är en premiär. Jag visar mitt eget genitalt tillfredsställande, fast översatt till pianoimpro. Allt som händer i det pornografiska materialet är med i pianostycket. Stycket är inte bakgrundsmusiken, utan det är själva porren.