överklagandet ang könsneutralt personnummer

det här är det dokument som lämnades till förvaltningsrätten i malmö den 7 november 2019. det överklagar ett beslut från skatteverket  “att avslå klaganden […] Mio ansökan om ändring av personnummer samt ändring av registreringen av könstillhörighet i folkbokföringsdatabasen.” mio_överklagande_mål nr 11484-19_Redacted (pdf; c:a 110 KB) bakgrund jag (mio; klagande person) är medborgare i tyskland […]

Posted in SvenskaTagged , , , , Leave a Comment on överklagandet ang könsneutralt personnummer